شرایط فروش


ضمن عرض پوزش در حال حاضر برنامه فروش فعالی وجود ندارد. توجه داشته باشید همواره می توانید از طریق بخش اطلاع رسانی ها در همین سایت، وب سایت مجتمع ماموت و نیز از طریق شبکه های اجتماعی رسمی مجتمع صنعتی ماموت دست کم سه روز کاری قبل از آغاز هر برنامه فروش از زمان و نحوه برنامه فروش مطلع باشید.------------------------------------ -----------------------------------------